Re-evaluating female monasticism’s ‘ambiguous identity’ in the ninth- to eleventh-century West

Een herevaluatie van de 'ambiguë identiteit' van het vrouwelijke kloosterwezen in het negende- tot elfde-eeuwse Westen
Start - End 
2015 - 2019 (ongoing)
Research Focus 

Tabgroup