Priests and profits 2.0. The role of the temple in the Old Babylonian economy (1911-1499 BC)

Priesters en profijten 2.0. De rol van de tempel in de Oud-Babylonische periode (1911-1499 vgt)
Begin - Einde 
2017 - 2020 (lopend)

Tabgroup