Imaginations of Emptiness: Twentieth-Century Zen Buddhist Literature as Utopian Narrative and Spiritual Autobiography

Verbeeldingen van leegte: twintigste-eeuwse zenboeddhistische literatuur als utopisch verhaal en spirituele autobiografie
Begin - Einde 
2017 - 2020 (lopend)

Tabgroup