Popular street politics and politics modernization. From a linear to a layered perspective on regimes and repertoires: Antwerp (Belgium), ca. 1880-1940.

Straatpolitiek en politieke modernisering. Van een lineair naar een gelaagd perspectief op regimes en repertoires: Antwerpen (België), ca. 1880-1940.
Begin - Einde 
2017 - 2019 (lopend)
Vakgroep(en) 
Department of History
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 

Tabgroup