Drowning landscapes along the Scheldt. Threat or opportunity? Shifting prehistoric land-use along changing waterways during the Early and Middle Holocene

Verdronken landschappen langs de Schelde. Bedreiging of opportuniteit? Evolutie van prehistorisch landgebruik langs veranderende waterlopen tijdens het Vroeg- en Midden-Holoceen
Begin - Einde 
2017 - 2020 (lopend)
Vakgroep(en) 
Department of Archaeology

Tabgroup