Assessing the impact of machine translation on L2 learners' writing process and language learning

Een onderzoek naar de impact van automatische vertaling op het schrijfproces en de taalverwerving van tweedetaalleerders
Start - End 
2021 - 2024 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication
Research Language 
Additional tags 
Second language acquisition
Machine translation
Writing
Eye-tracking
Keystroke logging
Stimulated recall

Tabgroup

Abstract

Second language (L2) learners often resort to machine translation (MT) to help them during the writing process. As writing is a crucial element of language learning, it is important to understand whether and how using MT impacts L2 students' writing process as well as their actual learning process. On the one hand, using MT could be beneficial, as it reduces cognitive load by solving so called lower-order issues (vocabulary and grammar), allowing students to focus more on higher-order issues (structure and argumentation), which improves a text’s quality. On the other hand, the question remains whether using MT allows students to actually learn, and how students cope with incorrect MT solutions.

The goal of this research project is to understand the influence of MT on L2 Swedish or German writing and learning for students with Dutch L1. To do so, we will study the following, taking L2 proficiency and MT quality into account as factors:

  1. Whether and how MT is currently being used in L2 learning in Flanders.
  2. Whether using MT reduces cognitive effort to allow students to focus on higher-order concerns (as evidenced by process and product data).
  3. What the effect is of MT on L2 vocabulary and grammar acquisition.

With MT systems increasingly being used because of the quality improvements of so-called 'neural MT', it becomes correspondingly important to understand their potential and risks for language pedagogy, making this research particularly timely.

Wie een tweede taal leert, maakt vaak gebruik van automatische vertaling (MT) bij het schrijven. Omdat schrijven een cruciale rol speelt bij het leren van een taal is het belangrijk om te begrijpen of en hoe het gebruik van MT invloed heeft op het schrijf- en leerproces van tweedetaalleerders. Het gebruik van MT kan nuttig zijn, want MT helpt bij lokale problemen (woordenschat en grammatica). Dit geeft studenten de ruimte om zich op globale problemen te concentreren (structuur en argumentatie) die een tekst verbeteren. Toch rijst de vraag of studenten wel iets leren als ze MT gebruiken en hoe ze omgaan met fouten in MT.

Dit onderzoek wil de invloed van MT bestuderen op het schrijf- en leerproces van Nederlandstalige tweedetaalleerders Zweeds of Duits. We willen volgende zaken in kaart brengen, waarbij we taalbeheersing en kwaliteit van MT meenemen als extra factoren:

  1. Of en hoe MT gebruikt wordt bij het leren van een 2e taal in Vlaanderen
  2. Of het gebruik van MT bij het schrijven de cognitieve belasting van studenten verlaagt zodat ze extra aandacht kunnen schenken aan globale problemen
  3. Wat het effect is van het gebruik van MT bij het verwerven van woordenschat en grammatica in de vreemde taal

De kwaliteit van MT-systemen is er met de huidige 'neurale' systemen sterk op vooruit gegaan, waardoor ze steeds vaker gebruikt worden. Het is dan ook belangrijker dan ooit om te begrijpen wat de mogelijkheden en risico’s zijn van het gebruik ervan bij vreemdetaalverwerving.

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Phd Student(s)