Beyond the war generation debate. Literary periodicals in Flanders, 1944-1950

Voorbij het jongerendebat. Literaire tijdschriften in Vlaanderen, 1944-1950
Start - End 
2017 - 2023 (ongoing)
Type 

Tabgroup

Abstract

This project examines the literary periodicals published in Flanders from 1944 to 1950. The aim of my research is to chart the under-researched field of periodicals from a number of important actors and institutions.

Dit onderzoeksproject wil een dwarsdoorsnede presenteren van het nauwelijks ontgonnen Vlaamse naoorlogse literaire tijdschriftlandschap. Vanuit de bestudering van betrokken actoren, instituties en hun onderliggende (sociale) netwerken zal deze studie het omvangrijke tijdschriftcorpus ontsluiten en de (re-)organisatie van het literaire leven in de naoorlogse periode in beeld brengen.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)