Motherhood and lived religion. Empirical study on perceptions and experiences of shiite mothering in Belgium

Start - End 
2020 - 2020 (ongoing)

Tabgroup

Abstract

This project seeks to research the relationship between lived religion, perceptions and experiences of motherhood among Shiite women in Belgium. Under the umbrella notion of motherhood, the research includes women with and without children. The project develops a comprehensive multi-method qualitative research plan using content and critical discourse analysis, interviews, and ethnography. It investigates how Shiite women in the diaspora negotiate their mothering choices and maternal work at the intersection of social, gendered and religious identifications. To do this, the project first analyses Shiite ethical and practical guidelines with regard to maternity and motherhood. Then, the empirical query will collect narratives of Shiite mothers to investigate how compatible the religious guidelines are with their everyday lived experiences. Through the analysis, the study expands the understanding of the role lived religion plays in shaping the ideological, practical and material experiences of mothers. Doing so, the study adopts a comprehensive approach that includes both juristic and social aspects of motherhood. This evidence-based view of Shiite mothers is especially important considering the current othering of Muslim women living in the diaspora.

Dit project onderzoekt de relatie tussen geleefde religie, percepties en ervaringen van het moederschap onder de sjiitische vrouwen in
België. Onder het overkoepelende begrip ‘moederschap’ worden in het onderzoek zowel vrouwen met als zonder kinderen opgenomen.
Het project ontwikkelt een uitgebreid multi-methodisch kwalitatief onderzoeksplan met behulp van inhouds- en kritische
discoursanalyse, interviews en etnografie. Het onderzoekt hoe sjiitische vrouwen in diaspora gemeenschappen onderhandelen over
hun moederkeuze en maternaal werk op de kruispunten van sociale, gender en religieuze identificaties. Om dit te verwezenlijken,
analyseert het project eerst de sjiitische ethische en praktische richtlijnen met betrekking tot moederschap. Vervolgens verzamelt het empirische onderzoek verhalen van sjiitische moeders om te kijken hoe verenigbaar de religieuze richtlijnen zijn met hun alledaagse ervaringen. Door de analyse breidt de studie het begrip uit van de rol die levende religie speelt bij het vormgeven van de ideologische, praktische en materiële ervaringen van moeders. De onderzoeksdoelstellingen hanteren daarbij een alomvattende aanpak die zowel de juridische als de sociale aspecten van het moederschap omvat. Deze op feiten gebaseerde mening over sjiitische moeders is vooral belangrijk gezien de huidige “othering” van moslimvrouwen in de diaspora.

People

Postdoc(s)