Building bridges in Bruges

Building bridges in Bruges
Start - End 
2019 - 2022 (ongoing)
Additional tags 
partnerships in education

Tabgroup

Abstract

Building Bridges in Bruges

 

Erasmus project ‘Building Bridges in Bruges’, i.s.m Howest. Samen met acht basisscholen in Brugge uit zowel het GO, stedelijke als vrije net gaan we leerervaringen opdoen in Nederland, Zweden, Denemarken en Portugal met als doel het concept Brede School in Brugge verder kwalitatief uit te bouwen. We denken hier concreet naar verruiming naar de buurt, buurtwerking en andere domeinen met als ultiem doel gelijke onderwijskansen te bevorderen!

People

Technical staff