Chaos before order? A quantitative approach to variation in the Arabic papyri, 7th-9th centuries AD

Start - End 
2019 - 2023 (ongoing)
Department(s) 
Department of Linguistics
Research Focus 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 
Additional tags 
Papyrology
Historical sociolinguistics

Tabgroup

Abstract

Arabic was catapulted onto the world stage by the Arab-Islamic conquests of the 7th century CE. Within a few centuries, it was the international medium of science and communication. ‘Classical Arabic’, as this stage is called by modern scholars, has traditionally provided the lens through which the earliest documents of the Islamic period have been read (7th-9th centuries CE). Yet, these documents contain considerable variation, sometimes within a single text. Since Classical Arabic was only fully canonized in the 10th century CE, approaching the early Arabic papyri, and the variation attested in them, through this standard is anachronistic.

This project will employ statistical methods to identify significant correlations between varying features, to help understand the nature of the differences between Arabic’s earliest written form and the Classical Arabic standard, which developed centuries later. A central question of this project is: What scribal tradition(s) are reflected in the Arabic papyri from the 7th-9th centuries, and how does their language relate to later Classical Arabic? The results will bring into focus the landscape of written Arabic in the Islamic world before the canonization of Classical Arabic, and pave the way towards understanding the evolution of Arabic as a written language.

In de 7e eeuw vindt er in het Midden Oosten een historische omwenteling plaats met de Arabisch-Islamitische veroveringen. In een paar eeuwen wordt het Arabisch het internationale medium voor wetenschap en comminucatie. Deze vorm van het Arabisch wordt ‘Klassiek Arabisch’  genoemd door moderne wetenschappers, en vormt traditioneel de lens waardoor ook de vroegste Arabische documenten uit de Islamitische periode (7e-9e eeuw) zijn bekeken. Deze documenten bevatten echter veel variatie, soms zelfs binnen een tekst. Aangezien Klassiek Arabisch pas in de 10e eeuw compleet vastgelegd is, is de benadering van de vroegste Arabische papyri door de lens van het Klassiek Arabisch anachronistisch en is het misschien niet vreemd dat de vroege Arabische papyri niet precies dezelfde grammatica volgen.

Dit project zal statistische methoden gebruiken om significante correlaties tussen varierende kenmerken in de teksten te identificeren. Dit zal een beter inzicht geven in de soort verschillen die er zijn tussen de vroegste vormen van geschreven Arabisch en de latere Klassiek Arabische. Een centrale vraag van het project is: Welke schrijftradities zien we terug in de Arabische papyri van de 7e-9e eeuw, en hoe verhoudt deze taal zich tot het latere Klassiek Arabisch? De resultaten zullen ons inzicht geven in hoe geschreven Arabisch eruit zag voordat de Klassiek Arabische standaard dominant werd, en zo het fundament leggen voor ons begrip van de ontwikkeling van het Arabisch als geschreven taal.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)