Choosing for art. Three exhibitions of contemporary art during Antwerp '93, cultural capital of Europe

Kiezen voor kunst. Drie tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst tijdens Antwerpen ‘93, culturele hoofdstad van Europa
Start - End 
2023 - 2023 (ongoing)
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Other institution(s) 
Department of Architecture & Urban Planning, Ghent University
Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA), Antwerpen
Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV)
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

The fall 2023 archival presentation at the Museum of Contemporary Art in Antwerp (M HKA) is devoted to the triptych of exhibitions of contemporary art that was part of the main Visual Arts program of the project Antwerp '93, Cultural Capital of Europe. Under the direction of Bart Cassiman (°1961), exhibitions were organized at the Middelheim (New sculptures for the Middelheim ), the Royal Museum of Fine Arts ( The Sublime Void. On the memory of the imagination ) and the MUHKA (On Taking a Normal Situation and Retranslating it into Overlapping and Multiple Readings of Conditions Past and Present). Thirty years on, 'Kiezen voor kunst' uses archival documents to look back on the role, place and meaning of these three exhibitions within the Antwerp '93 project, but also within the cultural policy of the time.

'Kiezen voor kunst' is curated in collaboration with the M HKA by Eléa De Winter and Wouter Davidts of the research group KB45 (Art in Belgium since 1945, Ghent University), with exhibition design by Kris Coremans (ssa/xx) and graphic design by Pauline Scharmann. The exhibition will be on view from Sept. 16, 2023, to Jan. 7, 2024.

In the context of the exhibition, KB45 is organizing the symposium Dossier Antwerpen '93 at the end of October, in collaboration with the Center for Urban History of the University of Antwerp (Prof. Ilja Van Damme) and with the support of UGent (Faculty of Arts and Philosophy), M HKA, De Cinema and the Antwerp city archive/FelixArchief.

De archiefpresentatie van het najaar van 2023 in het M HKA is gewijd aan het drieluik van tentoonstellingen van hedendaagse kunst dat deel uitmaakte van het hoofdprogramma Beeldende Kunst van het project Antwerpen ‘93, Culturele Hoofdstad van Europa. Onder leiding van Bart Cassiman (°1961) werden er tentoonstellingen georganiseerd in het Middelheim ( Nieuwe beelden voor het Middelheim ), het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten ( Het sublieme gemis. Over het geheugen van de verbeelding ) en het MUHKA ( Vertrekken vanuit een normale situatie en deze hervertalen in elkaar overlappende en meervoudige lezingen van condities uit heden en verleden ). Dertig jaar na datum blikt Kiezen voor kunst aan de hand van archiefdocumenten terug op de rol, plaats en betekenis van deze drie tentoonstellingen binnen het project Antwerpen ‘93, maar ook binnen het toenmalige cultuurbeleid.

Kiezen voor kunst wordt in samenwerking met het M HKA samengesteld door Eléa De Winter en Wouter Davidts van de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België sinds 1945, Universiteit Gent), met tentoonstellingsontwerp van Kris Coremans (ssa/xx) en grafische vormgeving van Pauline Scharmann. De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn van 16 september 2023 tot 7 januari 2024.

In het kader van de tentoonstelling organiseert de onderzoeksgroep KB45 eind oktober het symposium Dossier Antwerpen ‘93, in samenwerking met het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen (Prof. Ilja Van Damme) en met de steun van UGent (faculteit Letteren en Wijsbegeerte), M HKA, De Cinema en het Antwerpse stadsarchief/FelixArchief.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

Phd Student(s)

Researcher(s)

External(s)

Jan Devree

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)

Evi Bert

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)

Pauline Scharmann

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)

Veerle Soens

Ghent University Library - De Boekentoren

Kris Coremans

Department of Architecture and Urban Planning