Citizenship education in times of changing and innovation in Flemish education and global uncertainty. Theory and practice. Historical empathy as pedagogical-didactical tool for controversial and historical sensitive topics

Burgerschapseducatie in tijden van Vlaamse onderwijsvernieuwing en globale onzekerheid. Theorie en onderwijspraktijk. Historische empathie als pedagogisch-didactisch middel bij controversiële en historisch sensitieve lesonderwerpen
Start - End 
2022 - 2023 (ongoing)
Type 

Tabgroup

Abstract

The Flemish super divers society, as a diaspora mosaic and the successive migration flows are mirrored in the class rooms. Diversity in education, more specifically in history classes, challenges the ‘Eurocentric’ historiographical approach of the Grand Narratives. This educational research within the EduMa in History aims to provide an answer to the challenges existing in the Flemish history education on the one hand, and to gather insights in the professionalisation trajectory of the EduMa History students and to develop a didactical tool (based on educational/didactical research).

De Vlaamse superdiverse samenleving, als een diasporamozaïek en successieve migratiestromen, zijn weerspiegeld in Vlaamse klassen. Diversiteit in onderwijs, meer bepaald in het geschiedenisonderwijs, wordt uitgedaagd aangaande onder andere de eurocentrische benadering van geschiedschrijving van de Grand Narratives. Dit onderwijskundig onderzoek aansluitend bij de Educatieve Master Geschiedenis wil een antwoord bieden op enerzijds de uitdagingen binnen het Vlaams geschiedenisonderwijs aangaande diversiteit, en anderzijds inzichten verwerven in het professionaliseringstraject van EduMa Geschiedenis en didactische tool ontwikkelen (o.b.v. vakdidactisch onderzoek).