Comprehensive integration of linguistic features in a human inspired speech recognition architecture

Integratie van linguïstische kennis is een op het menselijk brein geïnspireerde spraakherkenningsarchitectuur
Start - End 
2017 - 2021 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup