Comprehensive integration of linguistic features in a human inspired speech recognition architecture

Integratie van linguïstische kennis is een op het menselijk brein geïnspireerde spraakherkenningsarchitectuur
Start - End 
2017 - 2021 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup

Abstract

In this project, a novel speech recognition framework and a set of accompanying, contemporary linguistic models is co-developed. The envisioned layered architecture combines local inference with inter-layer message passing, similar to what is believed to underlay human speech recognition. By facilitating the incorporation of knowledge (linguistic or other), such architecture is better equipped to model the complex inter-dependencies in speech.

In dit project ontwikkelen we een nieuwe methode voor spraakherkenning met bijhorende linguïstische modellen. In navolging van moderne theorieën omtrent menselijke spraakherkenning, combineert onze gelaagde architectuur laagsgewijs redeneren met uitgebreide communicatie tussen lagen. Zo een gelaagde opzet vereenvoudigt de integratie van kennis (linguïstische of andere) en zal zodoende beter in staat zijn om de complexe afhankelijkheden in spraak te modelleren.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)