The development of the conditional use of modal verbs in West-Germanic

De ontwikkeling van het conditioneel gebruik van modale werkwoorden in het West-Germaans
Start - End 
2012 - 2015 (completed)
Department(s) 
Department of Linguistics
Research Focus 

Tabgroup