Global justice. Assessing cosmopolitan approaches in the light of some 'realist' objections

Globale rechtvaardigheid. Een beoordeling van cosmopolitanistische benaderingen in het licht van enkele 'realistische' tegenwerpingen
Start - End 
2016 - 2016 (ongoing)
Type 
Research group(s) 

Tabgroup

Abstract

to be completed

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)