Inheriting the past. Children of Flemish collaborators, a traumatized generation?

De erfenis van het verleden. Kinderen van Vlaamse collaborateurs, een getraumatiseerde generatie?
Start - End 
2011 - 2017 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup