The interaction between science and ethics in the stem cell debate

De interactie tussen ethische en wetenschappelijke argumenten in het debat rond stamcelonderzoek
Start - End 
2005 - 2009 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of Philosophy and moral sciences
Research group(s) 
Research Focus 

Tabgroup