Kind of brew. Live-evil meets claps, beeps and booms

Start - End 
2016 - 2022 (ongoing)
Type 

Tabgroup

Abstract

In mijn onderzoeksproject wil ik onderzoek voeren naar de mogelijke kruisbestuivingen tussen twee actuele doorwerkingen van jazz: enerzijds live ge.mproviseerde muziek (down town New York avant-garde jazz, bvb. John Zorn), anderzijds geproducete en beat-gerichte hedendaagse dansmuziek (HipHop, footwork  en future beat , bvb. Flying Lotus, Thundercat, Clap!Clap!...). Beide werelden lijken op het eerste zicht haaks op elkaar te staan: live energie, een zoektocht naar een akoestisch instrumentaal klankspectrum en collectieve instant-compositie versus loop-based, planmatig-gecalculeerd schaven aan beats en klanksynthese. Ik wil onderzoeken hoe deze uiteenlopende referentiekaders elkaar kunnen voeden, en hoe een confrontatie van deze tradities met hun respectieve rijkdommen nieuwe klankwerelden kunnen opleveren. 

Dit onderzoek moet uitmonden in een bundel van opnames en composities, waarbij ik samenwerkingen wil opzetten door exemplarische internationale artiesten uit beide werelden naar de School of Arts in Gent uit te nodigen, zoals jazzimpromuzikanten Chris Speed, Simon Jermyn, Joachim Badenhorst, Jozef Dumoulin, Fulco Ottervanger en beatmakers als Knxwledge en P.U.D.G.E, Quelle Christopher. Dit onderzoek vormt dus een verderzetting en vooral uitdieping en aanscherping van mijn artistiek parcours tot dusver. Als drummer ben ik professioneel actief binnen beide muzikale referentiekaders, en voortdurend op zoek naar verbindingen tussen beide werelden. Dit onderzoek moet een beeld geven hoe jazz, een traditionele muzikale stroming die rust op improvisatie, verbonden kan worden aan academisch minder gelegitimeerde, want recentere subculturele muziekstromingen die voornamelijk rusten op muziekproductie.

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Phd Student(s)

External(s)

Bart Maris