Language and employability. A sociolinguistic ethnography of the activation of migrant job seekers in Flanders

Taal en tewerkstelling. Een sociolinguïstisch-etnografische studie van de activering van anderstalige werkzoekenden in Vlaanderen
Start - End 
2017 - 2021 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup