Language and employability. A sociolinguistic ethnography of the activation of migrant job seekers in Flanders

Taal en tewerkstelling. Een sociolinguïstisch-etnografische studie van de activering van anderstalige werkzoekenden in Vlaanderen
Start - End 
2017 - 2021 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup

Abstract

This project proposes a sociolinguistic ethnographic analysis of the activation trajectories in which migrant job seekers are inserted in Flemish Belgium. The analysis aims at acquiring insight in the role of language in the different stages of these trajectories, focusing on the relation between small-scale interactional practices, policy requirements and public macro-discourses on integration, linguistic diversity and work.

Dit project behelst een sociolinguïstisch-etnografische analyse van de activeringstrajecten die anderstalige werkzoekenden doorlopen in Vlaanderen. De analyse heeft tot doel inzicht te verwerven in de rol van taal in de verschillende stadia van deze trajecten, waarbij de focus ligt op de relatie tussen kleinschalige interactionele praktijken, beleidsvereisten en publieke macro-discoursen over integratie, taaldiversiteit en werk.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)

External(s)

Alfonso Del Percio