Language policy and practice in higher education in Flanders, the Netherlands and Aruba

Start - End 
2018 - 2024 (ongoing)

Tabgroup

Abstract

Al decennialang woedt het maatschappelijke debat over het taalbeleid in het hoger onderwijs, waarbij het Engels als internationale taal en taal van internationalisering een steeds dominantere plaats inneemt. Verlies van de academische status van het Nederlands zou ertoe leiden dat het ‘als onkruid verpietert’. Om het debat genuanceerd te voeren, is er behoefte aan (1) een analyse van het (veranderende) beleid, (2) data m.b.t. het taalgebruik in de (onderwijs)praktijk en (3) een grondige analyse van de (taal)ideologische basis van het debat. Bovendien is het nodig over de grens, naar andere delen van het taalgebied, te kijken en van elkaar te leren. De “verengelsing” leidt in postkoloniale landen zoals Aruba en Curaçao tot een transitie van onderwijs in de ene vreemde taal (Nederlands) naar een andere (Engels).

People

Researcher(s)

Publications