Mapping the civitas Tungrorum

De civitas Tungrorum in kaart
Start - End 
2017 - 2018 (ongoing)
Department(s) 
Department of Archaeology
Other institution(s) 
Gallo-Romeins Museum (Tongeren)
Research group(s) 
Research Focus 
Research Region 
Research Methodology 

Tabgroup

Abstract

This research project is a joined effort of the Gallo-Roman Museum in Tongeren and Ghent University, committed to mapping human occupation and land use from the Late Iron Age to Early Middle Ages (ca. 100 BC to AD 750). The main focus centers around the developments in the Roman civitas Tungrorum, a region roughly coinciding with eastern Belgium, the southern Netherlands, and some small parts of Luxembourg, northern France and western Germany.  To understand the larger societal dynamics at play, the project also aims to map the end of the Late Iron Age phase and the Early Middle Ages in the same geographical area.

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen GRM (stad Tongeren) en UGent dat streeft om de menselijke occupatie en het landschapsgebruik tussen de Late IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen (ca. 100 v.Chr. tot 750 n.Chr.) in kaart te brengen. De focus ligt vooral op de ontwikkelingen in de Romeinse civitas Tungrorum, wat ruwweg overeenkomt met het oosten van België, het zuiden van Nederland, en kleine delen van Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Om de grotere maatschappelijke dynamieken te begrijpen, mikt het project ook op het in kaart brengen van het einde van de Late IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen in hetzelfde geografisch gebied.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)