Nationale en regionale spanningen in de Belgische economische politiek na de Tweede Wereldoorlog (1950-1980). Een geïntegreerde analyse van het economisch denken, de instellingen, de organisaties en het beleid

Nationale en regionale spanningen in de Belgische economische politiek na de Tweede Wereldoorlog (1950-1980). Een geïntegreerde analyse van het economisch denken, de instellingen, de organisaties en het beleid
Start - End 
2011 - 2015 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

to be completed

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)