Notions of honour and shame among Belgian military during the First World War

Noties van eer en schaamte in het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog
Start - End 
2014 - 2020 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

Notions of honour and shame among Belgian military during the First World War(BRAIN-be project: MEMEX WWI. Recognition and resentment: experiences and memories of the Great War in Belgium

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)

External(s)

Olivier Luminet