The relation between perception and production of phoneme contrasts in a second language. An experimental phonological project

Start - End 
2007 - 2010 (completed)
Department(s) 
Department of Linguistics
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

to be completed

Het voorgestelde project beoogt experimenteel onderzoek met een theoretische en descriptieve doelstelling. Het situeert zich op het gebied van de fonologie en handelt over de verwerving van fonologische systemen in een tweede taal. Wanneer een spreker de klankstructuur van een tweede taal verwerft moet hij/zij nieuwe foneemcontrasten leren waarnemen (perceptie) en realiseren (productie). Dit project beoogt een antwoord te bieden op de vraag naar de aard van de relatie tussen perceptie en productie bij de verwerving van nieuwe foneemcontrasten in een tweede taal.

People

Supervisor(s)

Researcher(s)