Trans youth

Start - End 
2017 - 2018 (completed)

Tabgroup

Abstract

The Equal Opportunities Team, within the Agency for Domestic Governance of the Flemish Government, ordered in 2017 the Transgender Infopunt - UZ Gent to carry out a qualitative and quantitative needs assessment nature, that the obstacles and levers in living conditions, and the social and mental well-being of young mapping transgender people, with a focus on the extent to which these living conditions raise obstacles to full participation and the realization of rights. 
The Transgender Infopunt conducted this policy-preparing study in 2017-2018, in collaboration with the child and youth gender team at UZ Gent, and with the Citizenship, Equality & Research Center Diversity. The steering group consisted of various civil society organizations (çavaria, Berdache Belgium and T-jong) and the representative(s) of the Equal Opportunities service.
The research focused on young people between 12 - 24 years old and included the following research questions:
1) What about the quality of life of transgender young people?
2) What about the social and mental well-being of transgender young people?
a. What is the influence of the home situation, school, broader social context and care ?
b. What are protective factors for mental health problems? What are the risk factors?
3) To what extent do transgender young people experience problems and / or discrimination in school, in their leisure time, in their family, in healthcare?
4) What obstacles do transgender young people experience in their social context, at school, in healthcare, which limit positive identity development?
5) What obstacles do the family / environment of transgender young people experience?
6) What levers do transgender young people experience as positive in their self-realization and identity development?

Het Team Gelijke Kansen, binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid, gaf in 2017 aan
het Transgender Infopunt de opdracht om een behoeftenonderzoek uit te voeren van kwalitatieve en kwantitatieve
aard, dat de obstakels en hefbomen in de leefomstandigheden, en het sociaal en mentaal welbevinden van jonge
transgender personen in kaart brengt, waarin de focus ligt op de mate waarin deze leefomstandigheden
hindernissen opwerpen voor volwaardige participatie en de realisatie van rechten.
Het Transgender Infopunt heeft in 2017-2018 dit beleidsvoorbereidende onderzoek uitgevoerd, in samenwerking
met het kinder- en jongerengenderteam aan het UZ Gent, en met Onderzoekscentrum Citizenship, Equality &
Diversity. De stuurgroep bestond uit verscheidene middenveldorganisaties (çavaria, Berdache België en T-jong)
en de vertegenwoordiger(s) van de dienst Gelijke Kansen.
Het onderzoek focuste op jongeren tussen 12 – 24 jaar en omvatte de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe is het gesteld met de levenskwaliteit van transgender jongeren?
  2. Hoe is het gesteld met het sociaal en mentaal welbevinden van transgender jongeren?
  • a. Wat is de invloed van de thuissituatie, school, bredere sociale context en zorg hierop?
  • b. Wat zijn beschermende factoren voor mentale gezondheidsproblemen, welke de risicofactoren?
  1. In welke mate ervaren transgender jongeren problemen en/of discriminatie op school, in hun vrije tijd, in hun gezin, in de zorg?
  2. Welke obstakels ervaren transgender jongeren in hun sociale context, op school, in de zorg, die een positieve identiteitsontwikkeling beperken?
  3. Welke obstakels ervaren het gezin/de omgeving van transgender jongeren?
  4. Welke hefbomen ervaren transgender jongeren als positief in hun zelfrealisatie en identiteitsontwikkeling?
People

Supervisor(s)

External(s)

Petra Meier

UAntwerpen

Guy T'Sjoen

UZ Gent

Karlien Dhondt

UZ Gent