Welkom op het onderzoeksplatform van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Via dit platform vind je alle gegevens over de onderzoekers, de onderzoeksprojecten en de onderzoeksgroepen van onze faculteit. De faculteit is actief op een brede range van onderzoeksgebieden, gaande van archeologie, geschiedenis en filosofie, over kunst en communicatie, tot diverse talen en culturen. Het onderzoek betreft zowel hedendaagse thema’s als thema’s die teruggaan tot in de prehistorie en heeft betrekking op landen en regio’s uit de hele wereld. Je kan bij je zoektocht doorheen ons onderzoek gebruik maken van de knoppen links. Achter elke knop zit een uitgebreide zoekfunctie. Je kan ook steeds gebruik maken van de rechts aangeboden tag-lijsten.

Onze onderzoeksmissie

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte wil een nationale en internationale speler zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Via haar vak- en onderzoeksgroepen wil de faculteit meewerken aan de wetenschappelijke exploratie en verdere uitbouw van haar wetenschappelijke disciplines. De faculteit creëert daarvoor de nodige voorwaarden. Zij streeft ernaar om de resultaten van haar onderzoek ter beschikking te stellen van derden en ze te integreren in haar eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Academische bibliografie & repository

Alle publicaties van het personeel van de faculteit zijn terug te vinden via dit platform of via Biblio. Open-Access bestanden zijn via deze wegen vrij te raadplegen.

Doctoraten

Elk jaar worden er aan de faculteit heel wat doctoraten afgelegd. Bekijk de lijst.