The school of Sade. Sexual sadism in modern Dutch and Flemish literature

De school van Sade. Seksueel sadisme in de moderne Nederlandse en Vlaamse literatuur
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde

Tabgroup

Abstract

The School of Sade traces the literary legacy of D.A.F. Marquis de Sade in Dutch and Flemish literature from the 1960s onward. The project explores both the reception of Sade as well as the extent to which the representation of literary sadism conveys distinct value-systems concerning sex and sexuality. The analysis generates insight into how authors inscribed themselves in a Sadean tradition and, more specifically, to what extent the deployment of sexual sadism challenges and/or reinforces societal and cultural norms regarding sex. By examining a large corpus of Dutch and Flemish authors – both canonical and lesser-known – who have drawn on Sade’s work in essays, narrative fiction, and translations, the current project establishes literary sadism as the means par excellence through which narrative agents are invited to renegotiate (sexual) values. Drawing on methodological approaches from the fields of narrative ethics and rhetorical narratology, the project explores the complex interplay between freedom and constraint that is inherent to sadism, both on an individual and a societal level, and hence sheds new light on an era that has widely been applauded as the era of sexual liberation.

De school van Sade traceert de literaire erfenis van D.A.F. Markies de Sade in de Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf de jaren zestig. Het project onderzoekt zowel de receptie van Sade als de mate waarin de representatie van literair sadisme diverse waardesystemen betreffende seks en seksualiteit overbrengt op de lezer. De analyse verschaft inzicht in de manier waarop auteurs zich in een Sadeaanse traditie inschrijven en, meer bepaald, in hoeverre de representatie van seksueel sadisme maatschappelijke en culturele normen met betrekking tot seks uitdaagt en/of versterkt. Door een corpus van Nederlandse en Vlaamse auteurs te onderzoeken - zowel canonieke als minder bekende - die zich in essays, narratieve fictie en vertalingen op het werk van Sade hebben gebaseerd, stelt het huidige project literair sadisme voorop als het middel bij uitstek waarmee narratieve instanties worden uitgenodigd om over (seksuele) waarden te onderhandelen. Op basis van methodologische benaderingen uit de narratieve ethiek en de retorische narratologie verkent het project de complexe wisselwerking tussen vrijheid en dwang die inherent is aan sadisme, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Op die manier werpt het project een nieuw licht op een tijdperk dat alom wordt geprezen als het tijdperk van seksuele bevrijding.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)