Instituut voor Publieksgeschiedenis

IPG
Department(s) 
Department of History
Contact 
Research focus 

Tabgroup

About

Het Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG) organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving in het heden en het verleden. Het is een expertisecentrum voor de ‘vertaling’, valorisering en evaluatie van academische historische kennis naar onderwijs, musea, historische tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken, media, erfgoedgemeenschappen… overal waar aan het verleden betekenis wordt verleend.

Researchers

Members

Former Members

Projects