Joseph Guislain. In de ban van de psychiatrie

Joseph Guislain. In de ban van de psychiatrie
Start - End 
2012 - 2017 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

to be completed

'Wetenschap en Maatschappij'-project

Joseph Guislain (1797-1860) is een Gentse arts, hoogleraar en filantroop wiens naam verbonden is met de wetenschappelijk gefundeerde en menselijkere behandeling van geesteszieken in de negentiende eeuw. Na jarenlange studie en maatschappelijk engagement bouwt hij in 1857 een krankzinnigengesticht dat tot vandaag bestaat. Op de terreinen van het gesticht, net buiten de negentiende-eeuwse stad, huist sinds 1986 het Museum dr. Guislain. Het UGent-project Joseph Guislain (1797-1860). In de ban van de psychiatrie wil in samenwerking met het Museum Dr. Guislain de negentiende-eeuwse wereld van geestesziekte belichten door de ogen van professor Guislain, aan de hand van een nieuwe vaste museumopstelling, een biografische publicatie, een reizende tentoonstelling en een colloquium. Het project herdenkt op die manier professor Guislain, een geleerde van internationaal formaat, en zijn impact op stad, maatschappij en de wereld van de Europese psychiatrie. Deze activiteiten zullen onderdeel vormen van het grootschalige universitaire jubileum UGent 1817-2017.

People

Supervisor(s)

Researcher(s)

External(s)

Paul Verhaeghe

Technical staff