And learn from my deeds who I am. An analysis of the Grottaferrata Digenis Akritis according to three models

En leer uit mijn daden wie ik dan wel ben. Een analyse van de Grottaferrata Digenis Akritis in vergelijking met drie modellen
Start - End 
2003 - 2007 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
Greek literature
Byzantium
Intertextuality
Hagiography

Tabgroup

Abstract

to be completed

Digenis Akritis is een 12e-eeuwse Griekse tekst die de levensloop van de gelijknamige held verhaalt. De Grottaferrata- en de Escorialversie zijn hiervan belangrijke, maar sterk verschillende getuigen.

De aangewende methode is comparatief en het vertrekpunt is het hoofdpersonage. Dit wordt vergeleken met drie "gedragsvoorbeelden": zijn vader op tekstinern niveau; "de heilige" en "de romanheld" op intertekstueel niveau. Het intertekstuele niveau wordt onderverdeeld in (1) intertekstualiteit tussen Digenis Akritis en de genres hagiografie en roman; en (2) inertekstualiteit tussen Digenis Akritis en concrete heiligenlevens en romans. Hierbij wordt gezocht naar het gecreƫerde verwachtingspatroon en de wijze waarop dit doorbroken wordt. Op die manier worden beide versies van de tekst onderzocht. In een laatste fase worden zij als twee verschillende literaire bewerkingen van dezelfde stof met elkaar vergeleken.

People

Supervisor(s)