Antwerp games of 1561 according to the edition Silvius with annotation and register

De Antwerpse spelen van 1561 naar de editie Silvius (Antwerpen 1562) uitgegeven met inleiding, annotaties en registers
Start - End 
2003 - 2007 (completed)
Type 
Research Period 
Additional tags 
Dutch literature
Edition

Tabgroup

Abstract

In de zomer van 1561 werd door de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren de grootste literaire manifestatie uit de geschiedenis van de Nederlanden georganiseerd. Dit ‘landjuweel’ is al 450 jaar lang omgeven door een aureool van roem. Nooit eerder immers konden zoveel dichters in zo’n korte tijdspanne zo’n verscheidenheid aan genres aan zoveel geïnteresseerden tegelijk presenteren. Het tornooi vormt naast het culminatiepunt echter ook het eindpunt van de rederijkersbeweging in het zuiden van het Nederlandse taalgebied. Amper vijf jaar later zou de Beeldenstorm de Nederlanden overspoelen. De Spaanse repressie die daarop volgde, betekende het einde van vele kamers. Dat de roem van het landjuweel niettemin de eeuwen heeft doorstaan, is grotendeels te danken aan een luxueuze dubbeluitgave die een jaar na het tornooi op de markt verscheen. In de Spelen van sinne (1562) zijn meer dan honderd wedstrijdteksten opgenomen, geïllustreerd met tientallen houtsneden. Hoewel deze tekstenverzameling een unieke bron is van stedelijke feestcultuur, die zelfs op Europees vlak zijn gelijke niet kent, bestond er tot 2007 geen moderne studie-editie van. Het editieproject van het Centrum van Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), waaraan Ruud Ryckaert van 2002 tot 2007 werkte en waarop hij in mei 2007 promoveerde aan de Universiteit Gent, komt aan deze lacune tegemoet.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)