Black magic bitumen. An archaeometrical approach to 5000 years of bitumen imports in the Persian Gulf

Start - End 
2015 - 2016 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of Archaeology
Research Focus 
Research Region 

Tabgroup

Abstract

The thesis “Black magic bitumen - An archaeometrical approach to 5000 years of bitumen imports in the Persian Gulf” by Thomas Van de Velde assembles and comments on several papers published in international peer reviewed journals and conference proceedings. It discusses the scientific analysis (molecular as well as isotopic, own work as well as that of other laboratories) of archaeological samples and geological sources of bitumen, presents a provenance determination of the materials under discussion and ends with an interpretation on the mining/transport/trade & exchange/use of bitumen in the historical and archaeological framework of the Persian Gulf and Mesopotamia/Anatolia at large.

Bibliography

Van de Velde, T. (2015) Black magic bitumen : an archaeometrical approach to 5000 years of bitumen imports in the Persian Gulf

https://biblio.ugent.be/publication/6835547

 

De Perzische Golf is een belangrijke knooppunt voor verscheidene culturen: de zee-engte zorgt immers voor een relatief makkelijk transportkanaal voor goederen, mensen, en ideeën tussen de verscheidene cultuurgebieden in de nabijheid (Elam, Zuid-Mesopotamië, Dilmun, Magan).

Door de studie van artefacten en materialen tracht het onderzoek een zo compleet mogelijk beeld te geven van de verscheidene interacties die plaatsvonden in de Golf. Een speciale focus wordt gelegd op het transport en gebruik van bitumen in dit gebied. Tevens worden verscheidene landschappelijke- en maritieme elementen in het onderzoek opgenomen waardoor een totaalbeeld van de regio bekomen wordt.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)