Boussu inside out. A study of the life, instruments and working methods of the 18th century violin maker Benoit Joseph Boussu. An organological research from various points of view as the foundation for historically informed instrument making

Boussu inside out. Studie naar leven, oeuvre en werkmethoden van de 18e eeuwse vioolbouwer Benoit Joseph Boussu. Een organologisch onderzoek vanuit meerdere invalshoeken als basis voor historisch geïnformeerde instrumentenbouw
Start - End 
2015 - 2020 (ongoing)
Type 

Tabgroup

Abstract

The Musical Instruments Museum in Brussels preserves 9 instruments by the violin maker Benoit Joseph Boussu, who was born in the north of France in 1703, and active as maker in Brussels in the middle of the 18th century. Two of the instruments, a violin and cello are both still in almost unchanged state, an exceptional given when it comes to historical bowed stringed instruments. The two unchanged instruments are conserved in non-playable condition, since they are solely regarded as museum objects.

In the past, instruments of Boussu and his Brussels contemporaries have been studied, though not yet from the expertise of a researching instrument maker. The aim of the current study is to employ the latest research techniques, such as digital endoscopy and CT scanning, which, for the first time, allows for a full visualization of the internal structure of the instruments. This research will be performed in close collaboration with the Musical Instruments Museum in Brussels and other external experts. From the results, it becomes possible to derive the employed construction methods. Additionally, research will be performed on the life of Boussu, aiming to complete previously published results by Verberkmoes in Galpin Society Journal.

The research presented here is intended to result in an optimal realization of the idea of 'informed instrument building', where eventually reconstructions will be built on the basis of a very broad and extensive research on instruments, methods and biography of a maker (in this case Boussu), eventually in function of the musical performance practice. The built reconstructions will be set up in collaboration with experienced performers of 18th century music, and they will be subsequently used to perform Brussels court repertoire from the time of Boussu, in order to experience their playing and sound possibilities.

Het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel bewaart twee bijzondere instrumenten van de hand van de vioolbouwer Benoit Joseph Boussu, die werkzaam was in Brussel in het midden van de 18e eeuw. Het gaat om een viool en een cello die beide nog in nagenoeg onveranderde toestand verkeren, een uitzonderlijk gegeven als het gaat om antieke strijkinstrumenten. De twee onveranderde instrumenten worden bewaard in een niet-speelbare toestand, enkel beschouwd als museale objecten.

In het verleden is reeds studie verricht naar de instrumenten van Boussu en zijn Brusselse tijdgenoten, echter nog niet vanuit de expertise van een onderzoekende instrumentenbouwer. Het doel van het huidige onderzoek is het toepassen van de meest recente onderzoekstechnieken, zoals digitale endoscopie en CT-scannen, waarmee de interne structuur van de instrumenten voor het eerst volledig zal kunnen worden gevisualiseerd. Er zal hierbij nauw worden samengewerkt met het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel en andere externe experts. Met de resultaten wordt het vervolgens mogelijk de toegepaste bouwmethoden af te leiden. Aanvullend zal historisch onderzoek naar de levensloop van Boussu plaatsvinden, met als doel om eerder door Verberkmoes in Galpin Society Journal gepubliceerde resultaten te kunnen vervolledigen.

Het hier voorgestelde onderzoek beoogt te leiden tot een optimale realisatie van het idee van 'geïnformeerde instrumentenbouw', waarbij uiteindelijk reconstructies gebouwd zullen gaan worden op basis van een zeer breed en uitgebreid voorafgaand onderzoek naar instrumenten, werkmethoden en levensloop van een bouwer, bovendien in functie van de muzikale uitvoeringspraktijk. Zo zullen de gebouwde reconstructies worden afgeregeld in samenwerking met ervaren uitvoerders van 18e eeuwse muziek, en gaan ze aansluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van Brussels hofrepertoire uit de tijd van Boussu, om zo de speel- en klankmogelijkheden te ervaren.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)