Community schools in Flanders and Brussels (2011-2015)

Brede school in Vlaanderen en Brussel (2011-2015)
Start - End 
2011 - 2015 (completed)

Tabgroup

Abstract

The Centre for Diversity and Learning (Steunpunt Diversiteit & Leren) supported the development of Community Schools in Flanders. This support consisted off (1) Developing a website on Community Schools (www.bredeschool.org), (2) Research on the state of Community Schools (fe. Community Schools: three years after the pilot project funding; Community Schools in the policy of Central Cities in Flanders; ...), (3) Writing articles on Community Schools, (4) Development of practical booklets to support the work of Community Schools (Starten met een Brede School, Ouders in de  Brede School ...), (5) Organizing Conferences on Community Schools, (6) Training/support to cities/schools to develop a Community School and (7) Policy development (support to the ministry of Education).

Het Steunpunt Diversiteit & Leren ondersteunde in opdracht van het Departement Onderwijs & Vorming de ontwikkeling van Brede School in Vlaanderen en Brussel.

Deze ondersteuning bestond uit:

  • Het ontwikkelen van een website over Brede School (www.bredeschool.org)
  • Onderzoek naar de staat van Brede Scholen in Vlaanderen (o.a. Brede Scholen drie jaar na de proefprojecten Brede School: continueren ze hun werking? En: Brede Scholen in de meerjarenplanning van de centrumsteden)
  • Het schrijven van artikels over Brede School
  • De ontwikkeling van praktische boekjes over Brede School (o.a. Starten met een Brede School en Brede School¬† Ahoy! Ouders en de Brede School)
  • Het organiseren van conferenties over Brede School (2012: Starten met een Brede School; 2014: Inspiratiedag Brede School i.s.m. VGC)
  • Vorming en ondersteuning aan steden & gemeenten en scholen die willen starten als Brede School.
  • Vorming over Brede School (algemeen)
  • Uitwisselingsdagen
  • Ondersteuning van het Vlaamse onderwijsbeleid (beleidsondersteuning en beleidsaanbevelingen)
People

Supervisor(s)

Researcher(s)