Dagelijks leven en crisis in literaire dagboeken. A multiperspectivische lezing van dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog

Dagelijks leven en crisis in literaire dagboeken. A multiperspectivische lezing van dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog
Start - End 
2015 - 2018 (ongoing)
Type 
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

to be completed

Other (co-)supervisors:  Hans Vandevoorde (VUB, project coördinator), Arvi Sepp (VUB/UA) and Nico Wouters (CEGESOMA)

People

Supervisor(s)