Eight Years: Joseph Kosuth in Ghent from 1990 to 1998

Acht jaar: Joseph Kosuth in Gent van 1990 tot 1998
Start - End 
2024 - 2024 (completed)
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Other institution(s) 
Department of Architecture and Urban Planning
VANDENHOVE Center for Architecture and Art
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 
Additional tags 
Joseph Kosuth
Conceptual Art
Art in Belgium

Tabgroup

Abstract

Eight Years: Joseph Kosuth in Ghent from 1990 to 1998: a cross-reference exhibition of information on the presence of an American artist in a Belgian city: consisting of a spatial chronology into which are inserted texts, artworks, archival documents, and books, focused on the relationship between an international artist and a local art community, with mentions of the reciprocity between work, partnership, family and household, edited and curated by Gertjan Oskar and Wouter Davidts.

In 1990, American artist Joseph Kosuth, pioneer of conceptual art, settles in Belgium. After several artistic passages in the city in the 1970s and 1980s, he moves both his studio and household from the New York metropolis to manor house in the Maagdestraat in Ghent. Together with his wife, art historian and curator Cornelia Lauf, and later their two children, he continues to live there until 1998.

The exhibition Eight Years: Joseph Kosuth in Ghent (...) presents traces of Kosuth's presence and activities in Ghent before, during and after his stay in Ghent. Using an extensive selection of historical documents, photographs, press, publications, books, works of art and letters from both private and institutional archives, the exhibition sheds light on the forcefield between the international artworld and a specific locality on the one hand, and the private life and public work of an artist on the other. The exhibition shows that a contemporary art practice always develops in a complex network of international contacts and local players, but also always involves a social dynamic between artist and partner, family, colleagues and friends.

Eight Years: Joseph Kosuth in Ghent (...) is conceived at once as a chronological arrangement of the rich palette of sources that an art-historical investigation provides, as well as a spatial representation of the record of the diverse evidence it yields.

The exhibition results from the research conducted in the framework of a Bachelor and Master thesis in Art Science by Gertjan Oskar, under the supervision of Prof. Wouter Davidts. The research took place within the context of the research group KB45 (Art in Belgium since 1945) on domestic and foreign protagonists within the post-war field of contemporary art in Belgium. The exhibition was realized with the support of VANDENHOVE, Faculty of Arts & Philosophy (UGent) and KB45.

Parallel to the exhibition, Joseph Kosuth realized a billboard for 019 and Artlead in the Ghent Harbour.
Billboard Series #30 (05/10/2023 – 18/02/2024) 
Joseph Kosuth, Misfortune | Happiness, 2023
https://artlead.net/project/billboard-series-30-joseph-kosuth

Curators: Gertjan Oskar & Wouter Davidts, KB45 (Kunst in België sinds 1945) research Group, UGent
Exhibition Architecture: Kris Coremans, SSA/XX
Graphic design: Pauline Scharmann

Eight Years: Joseph Kosuth in Ghent from 1990 to 1998: a cross-reference exhibition of information on the presence of an American artist in a Belgian city: consisting of a spatial chronology into which are inserted texts, artworks, archival documents, and books, focused on the relationship between an international artist and a local art community, with mentions of the reciprocity between work, partnership, family and household, edited and curated by Gertjan Oskar and Wouter Davidts.

In 1990 strijkt Amerikaans kunstenaar Joseph Kosuth, pionier van de conceptuele kunst, neer in België. Na een aantal artistieke passages in de stad in de jaren 1970 en 1980 verhuist hij vanuit de metropool New York zowel zijn studio als huishouden naar een stadspaleis in de Maagdestraat in Gent. Samen met zijn echtgenote, kunsthistorica en curator Cornelia Lauf, en later ook hun twee kinderen blijft hij er wonen tot 1998.

De tentoonstelling Eight Years: Joseph Kosuth in Ghent (…) presenteert sporen van de aanwezigheid en activiteiten van Kosuth in Gent voor, tijdens en na zijn verblijf in Gent. Aan de hand van een omvangrijke selectie historische documenten, foto’s, pers, publicaties, boeken, kunstwerken en brieven uit private en institutionele archieven belicht de tentoonstelling het spanningsveld tussen de internationale kunstwereld en een specifieke lokaliteit enerzijds, en het private leven en het publieke werk van een kunstenaar anderzijds. De tentoonstelling laat zien dat een hedendaagse kunstpraktijk zich steeds ontwikkelt in een complex netwerk van internationale contacten en lokale spelers, maar ook steeds gepaard gaat met een sociale dynamiek tussen kunstenaar en partner, gezin, collega’s en vrienden.

Eight Years: Joseph Kosuth in Ghent (…) is opgevat als een chronologische ordening van het rijke palet aan bronnen dat een kunsthistorisch onderzoek oplevert, alsook een ruimtelijke weergave van het dossier van uiteenlopende bewijsstukken.

De tentoonstelling vloeit voort uit het onderzoek gevoerd in het kader van een Bachelor en Master scriptie in de Kunstwetenschappen door Gertjan Oskar, onder begeleiding van Prof. Wouter Davidts. Het onderzoek kaderde binnen de werkzaamheden van de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België sinds 1945) naar binnen- en buitenlandse protagonisten binnen het naoorlogse veld van de hedendaagse kunst in België. De tentoonstelling werd gerealiseerd met steun van VANDENHOVE, Faculteit Letter & Wijsbegeerte (UGent) en KB45.

Parallel aan de tentoonstelling realiseerde Joseph Kosuth een billboard voor 019 en Artlead in de Gentse Haven.
Billboard Series #30 (05/10/2023 – 18/02/2024) 
Joseph Kosuth, Misfortune | Happiness, 2023
https://artlead.net/project/billboard-series-30-joseph-kosuth

Curatoren: Gertjan Oskar & Wouter Davidts, KB45 (Kunst in België sinds 1945) onderzoeksgroep
Tentoonstellingsarchitectuur: Kris Coremans, SSA/XX
Grafische vormgeving: Pauline Scharmann

People

Supervisor(s)

Researcher(s)

External(s)

Kris Coremans

Pauline Scharmann