Elective egg freezing in India. An ethnographic study of female reproductive choice, male perspectives and the disruption of socio-cultural norms

Eicellen invriezen in India. Een etnografische studie van de reproductieve beslissingen van vrouwen, de perspectieven van mannen en het uitdagen van socio-culturele normen
Start - End 
2022 - 2024 (ongoing)
Department(s) 
Department of Philosophy and moral sciences
Other institution(s) 
The University of Southern Denmark
Research Methodology 

Tabgroup

Abstract

Elective Egg Freezing (EEF) provides women with the possibility to delay childbearing and still have a genetically related child. This project aims to contribute ethnographic insights from India - an Asian lower-middle-income country - to the global literature on user perspectives on EEF by 1) examining Indian women’s views and decisions about EEF and the views of their male family members and friends, and 2) analyzing if the act of using EEF is a deliberate expression of women’s reproductive choice that ‘disrupts’ Indian social norms on marriage and family creation.
In this mixed-methods research project, I will interviews four groups of stakeholders: a) women who used EEF; b) women who considered EEF and choose not to proceed; c) women currently exploring EEF as an option; and d) male family members, partners, or close friends of these women. In an online cross-sectional survey with resident doctors in Mumbai, I will investigate their knowledge of EEF, views on parenthood, and willingness to use EEF themselves or support women’s decision to freeze fertility in a personal and professional capacity. Interviews with men will highlight their influence on women’s reproductive choices in patriarchal Indian society. Clinically relevant findings of this study will inform medical training/practice and could facilitate the provision of patient-centered care. By locating this study
in India, the project moves the scholarly debate on EEF beyond the Euro-American-Australian context.

Elective Egg Freezing (EEF) biedt vrouwen de kans hun zwangerschap uit te stellen en een genetisch verwant kind te krijgen. Dit project wil via etnografische inzichten uit India– een ‘Aziatisch lager-tot-middeninkomensland’–bijdragen aan de internationale literatuur over gebruikersperspectieven bij EEF, door 1) het onderzoeken van de opvattingen en de beslissingen van Indische vrouwen over EEF naast die van hun mannelijke naasten, en 2) na te gaan of het gebruik van EEF een bewuste uiting is van hun reproductieve keuze, die mogelijk de Indische sociale normen over huwelijk en gezinsvorming verstoort.
In dit mixed-method project zal ik vier groepen interviewen: a) vrouwen die gebruik maakten van EEF; b) vrouwen die EEF overwogen maar niet uitvoerden; c) vrouwen die EEF nog overwegen; en d) mannelijke naasten van voornoemde vrouwen. Via een online cross-sectional survey met dokters in Mumbai zal ik onderzoek doen naar hun kennis van EEF, hun opvattingen over ouderschap, en hun bereidheid om EEF zelf te gebruiken of de keuze van vrouwen te steunen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
De interviews met mannen zullen zich focussen op hun invloed op de reproductieve keuzes van vrouwen in het patriarchale India. Klinisch
relevante resultaten van deze studie zullen de medische praktijk of opleiding beïnvloeden, en kunnen de zorg voor de patiënt bevorderen. Door te focussen op India trekt het project het academisch debat over EEF open voorbij de Euro-Amerikaanse context.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

External(s)

Charlotte Kroløkke

The University of Southern Denmark