Female devotion, male commitment? The rise of cistercian women and the provision of the cura monialium in the Southern Low Countries (1150-1275)

Vrouwelijke vroomheid, mannelijke toewijding? De opkomst van cisterciënzerinnen en de inrichting van cura monialium in de Zuidelijke Nederlanden (1150-1275)
Start - End 
2014 - 2017 (ongoing)

Tabgroup