Het spektakel van het socialisme. Een transnationaal en interdisciplinair sociaal- en architectuurhistorisch onderzoek van volkshuizen in Europese steden, 1900-1914

Het spektakel van het socialisme. Een transnationaal en interdisciplinair sociaal- en architectuurhistorisch onderzoek van volkshuizen in Europese steden, 1900-1914
Start - End 
2011 - 2016 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

to be completed

People

Supervisor(s)

Researcher(s)

External(s)

Fredie Floré