Holy vows, worldly manners. Monastic space, consumption practices and social identity in the Cistercian nunnery of Clairfontaine

Start - End 
2009 - 2013 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of Archaeology
Research Focus 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 
Additional tags 
Material culture studies

Tabgroup

Abstract

This research aimed to contribute to the study of daily life in medieval and early modern Cistercian nunneries. Clairefontaine serves as classic example of a 13th century Cistercian nunnery foundation and serves as a starting point for the research. Founded in the middle of the 13th century by the counts of Luxembourg as a dynastic burial place, the convent has known a long occupation history ending with its suppression in 1796. As one of the most prestigious convents of the area, the community was populated chiefly by members of Luxembourgian nobility. Large scale excavations revealed the belowground remains of the cloister range, well preserved due to the lack of notable post-suppression occupation. Combined with written evidence on the community, this unique material dataset comprising architectural remains, household goods and food consumption debris, offers a detailed insight into the everyday life of a small community of religious women during the Middle Ages and Early Modern Times.

Research examines how the sisters in Clairefontaine interacted with their material and social environment in order to understand their position in Luxembourgian society. By using both documentary and material evidence we will demonstrate how the religious in Clairefontaine deliberately used patterns of display exhibited by Luxembourgian nobility to communicate their position in the world.

Medieval and early modern religious women are usually depicted as living in a remote reality, detached from the secular world. An ideal image persists of pious women choosing a disciplined and strictly regulated life of solitude and silent contemplation. A life characterized by alienation from worldly being. Religious communities were and often still are considered as highly regulated institutions, subject to a normative model designed to be universal, leaving little scope for deviant behaviour and individuality. According to this perspective, the choice for a religious life implicated a radical change in lifestyle for the women, chiefly upper-middle-class and aristocratic families entering the convent, forcing them to abandon all goods, worldly values and elite habits.

Findings at Clairefontaine are at odds with this traditional view on female monasticism. Both the documentary and the archaeological record demonstrate how architecture, objects and foodways abridged the physical and mental distance between the religious and the world to which they once belonged. It becomes clear that the sisters were children of their time, who were well aware of worldly pleasures and fashionable consumer practices among the medieval and early modern Luxembourgian elite.

Dit onderzoek richt zich op het vrouwelijk religieus bestaan in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen en Vroeg Moderne tijd. Vertrekpunt van de studie is de Cisterciënzergemeenschap van Clairefontaine. Deze werd gesticht in de 13de eeuw als necropool voor de graven van Luxemburg (Huis van Limburg-Luxemburg). Hoewel de abdij slechts een honderdtal jaar werd gebruikt als aristocratische begraafplaats, bleef ze gedurende haar ganse geschiedenis een symbool voor Luxemburg als politieke en culturele entiteit. Dankzij haar symbolische betekenis kon de gemeenschap rekenen op de steun van allerlei sociale groepen die zich om uiteenlopende belangen probeerden te vereenzelvigen met de stichters van de abdij en de traditionele Luxemburgse aristocratie. Zo kon de gemeenschap rekruteren in de hoogste rangen van de feodale elite, wat niet enkel bijdroeg tot het adellijk karakter van de gemeenschap, maar ook tot de welstand van de abdij. Na de opheffing van de gemeenschap in 1796 verdween de abdij snel uit het zicht. Tussen 1997 en 2007 werd het grootste deel van het gebouwen bestand terug aan het licht gebracht dankzij grootschalig archeologisch onderzoek.

In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op de creatie van sociale identiteit in religieuze context. Identiteit die gevormd werd door interactie tussen mensen binnen de gemeenschap, maar ook door wisselwerking tussen de gemeenschap en allerlei actoren in de seculiere maatschappij waaronder de patronen en de verschillende weldoeners van de abdij. Focus ligt op de rol van architectuur, materiële cultuur en consumptie in deze sociale processen. Archeologische resten vormen hierbij de primaire bron, in confrontatie met zo veel mogelijk ander historisch bronmateriaal.

Ons beeld van vrouwenabdij tijdens de Middeleeuwen en de Vroeg Moderne Tijd is vaak erg traditioneel. Vrouwenabdijen worden hierbij beschouwd als sterk gereguleerde gemeenschappen zonder enige ruimte voor vrijheid en persoonlijke ontwikkeling. Zo denken we vooral aan kloosterzusters die al biddend, eenzaam en alleen, hun dagen slijten in hun cel. Zij leiden een gedisciplineerd leven volgens strikte regels van afzondering en soberheid. Intrede in het klooster impliceert met andere woorden een radicale verandering in de levenswijze van de welstellende en in hoofdzaak adellijk vrouwen. Hierbij wordt verwacht dat ze resoluut afstand doen van alle materiële en niet materiële gewoonten uit hun werelds bestaan.

Huidig onderzoek nuanceert dit eerder traditioneel beeld. De zusters in Clairefontaine waren dan wel religieus maar zeker niet 'wereldvreemd'. Via architectuur, materiële cultuur en eetgewoonten creëerden ze een heel eigen leefwereld vorm gegeven door de regels van de Orde, maar met veel verwijzingen naar een werelds (en adellijk) leven.  Hierbij valt ook op dat smaak en consumptie binnen het klooster geen statisch gegeven was, maar sterk werd beïnvloed door veranderende modeverschijnselen buiten de muren.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)