The horizons of Guibert of Gembloux (1124/25-1214). Historical-anthropological research into the world of a Benedictine letter writer from the decades after the so-called 'crisis of cenobitism'

De horizonten van Guibertus van Gembloers (1124/25-1214). Historisch-antropologisch onderzoek naar de wereld van een benedictijnse briefschrijver uit de decennia na de ‘crisis’ van het traditionele cenobitisme
Start - End 
2009 - 2013 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of History

Tabgroup