The impact of the physical characteristics of flint and their weathering on the preservation of prehistoric use wear traces

De impact van fysische eigenschappen en natuurlijke verweringsprocessen van silex op de bewaring van prehistorische gebruikssporen
Start - End 
2016 - 2020 (ongoing)
Department(s) 
Department of Archaeology
Other institution(s) 
Department of Geology
Research group(s) 
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Additional tags 
material culture studies
archaeometry

Tabgroup