The life of depositions. A material and contextual analysis of structured settlement depositions from Northwestern Europe during the Iron Age

Het leven van deposities. Een materiaal- en contextanalyse van gestructureerde nederzettingsdeposities uit Noordwest-Europa tijdens de ijzertijd
Start - End 
2023 - 2027 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Archaeology
Research Focus 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 
Additional tags 
Structured deposition
Iron Age
Settlement
Ritual
Material culture studies

Tabgroup

Abstract

This project aims to provide a systematic overview of structured depositions in settlement contexts during the Iron Age of Northwestern Europe. This serves to better understand the cosmology of the late prehistoric inhabitants in this region through their ritual and depositional behaviours. The research area consists of the region between the Somme, the Meuse and the North Sea, roughly Belgium, the southern Netherlands and Northern France. This follows a general wave of rsearch concerning this topic starting in the UK through the Netherlands and slowly making its way through Northwestern Europe.

The analyses proposed to achieve this result are the combination of the study of the biography of structured deposition contexts and their finds, primarily consisting of ceramics and stone. This analysis will ascertain important aspects for the biography of objects such as the type of object, its potential use and its treatment. This information can be used to ascertain the meaning of these objects and their depositions.

All this information will be gathered for the entire research area and used to analyse patterns between objects and contexts within the research area. Together these factors can be used to gain new information about structured depositions, how they can be recognised and interpreted, and the cosmology of Iron Age people in Northwestern Europe.

Het doel van dit project is om een systematisch overzicht te maken van gestructureerde nederzettingsdeposities tijdens de IJzertijd van Noordwest Europa om beter de kosmologie van de protohistorische mens te begrijpen via hun rituele en depositie-gerelateerde handelingen. Het onderzoeksgebied, de Maas-Somme-Noordzee regio, sluit aan bij de verdere ontwikkeling van dit onderzoeksthema vanuit Engeland, Nederland en Duitsland naar België en Frankrijk.

Om dit te bereiken worden analyses van de levenscyclus van objecten in gestructureerde deposities voorgesteld. Deze analyse zal belangrijke aspecten rond de biografie van objecten, zoals het type object, het gebruik en de behandeling ervan, onderzoeken. Dit kan helpen om de betekenis van deze objecten en hun deposities te begrijpen.

Deze informatie zal uiteindelijk verzameld worden voor de gehele onderzoeksregio en gebruikt worden om patronen tussen de biografie van objecten en bepaalde types contexten in het onderzoeksgebied te achterhalen. Samen kunnen deze factoren gebruikt worden om nieuwe informatie te verkrijgen rond gestructureerde deposities, hoe deze herkend en geïnterpreteerd moeten worden en om een inzicht te verkrijgen in de kosmologie van de bewoners van Noordwest-Europa tijdens de IJzertijd.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)