Mayors and legitimacy in WW I. The mayor as feeder, protector and representative in occupied and liberated Belgium and France (1914-1921)

Burgemeesters en legitimiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. De burgemeester als voeder, hoeder en vertegenwoordiger in bezet en bevrijd Frankrijk (1914-1921)
Start - End 
2013 - 2017 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

to be completed

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)