Mayors and legitimacy in WW I. The mayor as feeder, protector and representative in occupied and liberated Belgium and France (1914-1921)

Burgemeesters en legitimiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. De burgemeester als voeder, hoeder en vertegenwoordiger in bezet en bevrijd Frankrijk (1914-1921)
Begin - Einde 
2013 - 2017 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Geschiedenis
Onderzoeksgebied 

Tabgroup

Abstract

to be completed

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)