Metrische parateksten op Johannes Climax

Metrische parateksten op Johannes Climax
Start - End 
2012 - 2015 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
Greek literature
Paratexts
Edition

Tabgroup

Abstract

to be completed

Samen met Rachele Ricceri werk ik aan de eerste kritische editie van de langste gekende metrische parateksten uit Byzantium. Het gaat om een cyclus van 4 Griekstalige gedichten uit 5 manuscripten (11de tot 14de eeuw), alles samen meer dan 400 verzen. De gedichten behandelen het in Byzantium erg populaire werk ‘De Ladder’, waarin de heilige Johannes Climax (7de eeuw) de weg naar het ascetisch ideaal trede voor trede beschrijft. In vele manuscripten van De Ladder zijn er dergelijke metrische teksten van latere auteurs te vinden. De cyclus waarvan we de editie voorbereiden bevat een lofrede, een samenvatting, een colophon en een spirituele reflectie. Tot op heden bestaat er geen kritische editie van De Ladder. Dankzij deze gedichten weten we dat deze 5 manuscripten tot een bepaalde tak van de manuscripttraditie behoren. We hopen dat eventuele toekomstige uitgevers van De Ladder hierdoor toch al een halve trede hoger kunnen beginnen.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)