Networking in the past. The role of social capital in the success of the neoclassical painter and educator François-Joseph Navez (1787- 1869) in nascent Belgium

Netwerken in het verleden. De rol van sociaal kapitaal in het succes van de neoclassicistische schilder en pedagoog François-Joseph Navez (1787-1869) in ontluikend België
Start - End 
2023 - 2027 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

Networking is important, also for an artist in the 19th century. François-Joseph Navez (1787-1869), director of the Académie des Beaux-Arts de Bruxelles and a neoclassical artist, developed an impressive social network in nascent Belgium. Despite the knowledge we have of Navez’s paintings and his role in supporting the development of a newly forming nation-state through his role as director at the Brussels Academy, we have little knowledge on how his network played a role in this success. Even today, the focus of Brussels 19th century art research is largely based on the artistic output, and not on understanding or explaining an artist's position in relation to social-political factors. As we want to investigate how Navez’ social interactions had an impact (i) on Brussels art education in the 19th century, (ii) on his success at the Brussels Académie (1831-1862) and (iii) on his position as maître in his studio (1824- 1849), we will examine Navez' social networks via correspondence archived in the Royal Library of Belgium (KBR). Therefore, we will develop a computational framework to digitize, generate machine readable text, and identify networks in historical data. Through this Digital Humanities approach we can map the impact of Navez' network of social capital on the evolution of Art Education in Brussels. The results of this social network analysis will show how networking influenced the 19th century art history of Belgium.

Netwerken is belangrijk, ook voor een kunstenaar in de 19de eeuw. François-Joseph Navez (1787-1869), directeur van de Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en een aanhanger van het neoclassicisme, beschikte over een indrukwekkend sociaal netwerk in het ontluikende België. Ondanks de kennis die we hebben over Navez' schilderijen, zijn rol in het ondersteunen van de ontwikkeling van een nieuw opkomende natiestaat en zijn rol als directeur, hebben we weinig kennis over hoe zijn carrière van de grond kwam. Zelfs vandaag nog ligt de focus van het onderzoek naar Brusselse 19de-eeuwse kunst grotendeels op de artistieke output, en niet op het begrijpen of verklaren van de positie van een kunstenaar in relatie tot sociaalpolitieke factoren. Met dit onderzoek willen we - via correspondenties, gearchiveerd in het handschriftenkabinet van KBR - achterhalen hoe de sociale interacties van de schilder Navez (i) een impact hadden op het 19de-eeuwse Brusselse kunstonderwijs en een basis legden voor (ii) zijn succes in de Brusselse Academie (1831-1862) en voor (iii) zijn functie als maître in zijn atelier (1824- 1849). Dit project zal een computationeel kader ontwikkelen via een Digital Humanities-benadering om de brieven te ontsluiten en de impact van Navez’ sociaal-netwerkkapitaal op de evolutie van het Brussels kunstonderwijs in kaart te brengen. De resultaten van deze sociale netwerkanalyse zullen aantonen hoe netwerken de 19deeeuwse kunstgeschiedenis van België hebben beïnvloed.

People

Supervisor(s)

External(s)

Frédéric Lemmers

KBR