A new database system for the 'narrative sources' from the medieval Low Countries

Een nieuw databanksysteem voor de 'verhalende bronnen' uit de middeleeuwse Nederlanden
Start - End 
2007 - 2009 (completed)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup