Open ending. Interdisciplinary research into the development of physical and mental spaces for new rituals of parting in contemporary society

Open einde. Interdisciplinair onderzoek naar de ontwikkeling van fysieke en mentale ruimtes voor nieuwe afscheidsrituelen in de samenleving
Start - End 
2015 - 2018 (completed)
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Other institution(s) 
Kask - School of Arts - Architectonisch Ontwerp
HoGent - Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep Sociale Wetenschappen

Tabgroup

Abstract

to be completed

OPEN EINDE is een interdisciplinair CWO-onderzoeksproject dat gecoördineerd wordt vanuit de vakgroep Architectonische Ontwikkeling aan het Kask - School of Arts (Jan De Pauw) en de Faculteit Mens en Welzijn – Vakgroep  Sociale Wetenschappen aan de HoGent (Eva Vens en Christian Van Kerckhove). S:PAM (Christel Stalpaert) is als co-promotor betrokken omwille van de expertise in non-narratieve vormen van trauma-verwerking. Het CWO-onderzoeksproject (2015-2018) ontwikkelt nieuwe fysieke en mentale ruimtes voor nieuwe afscheidsrituelen in de maatschappij. Uitgangspunt is het ontbreken aan alternatieven voor rituelen die buiten een levensbeschouwing/godsdienst vallen. Dit onderzoek start met een verfijning van de aard van deze behoefte. Daarna onderzoeken en ontwerpen interdisciplinaire groepen (vanuit de sociale wetenschappen en architectonisch ontwerp) nieuwe afscheidsrituelen vanuit de deelaspecten: ruimte, omgeving/landschap, objecten, kledij, handeling, totaalervaring. De meerwaarde zit in de nieuwe werkmethodiek die fysieke ruimte aan emotioneel welbevinden verbindt. Mensen uit het werkveld en praktijk zijn medeonderzoekers en zijn bereid de eindresultaten in hun praktijk te testen en te implementeren: DELAdampoort (BE), ODE uitvaartbegeleiding (NDL), Green Fuse (UK), stad Gent, intercommunale Westlede. AZ–Sint Lucas is partner voor de afscheidsrituelen voor een specifieke doelgroep (rituelen voor doodgeboren kinderen). Eindresultaat van dit onderzoeksproject is een boek met een voorstel van nieuwe afscheidsrituelen; een drie maand durende tentoonsteling met de beeldende vertaling van alle ontwerpen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen; een vormingspakket: “Begeleiden van nieuwe afscheidsrituelen”, gebaseerd op de onderzoeksresultaten aangeboden aan alle gemeentebesturen in Vlaanderen en mensen uit het brede werkveld. Het boek is eveneens de catalogus van de tentoonstelling en de basis voor de vormingspakketten.

People

Supervisor(s)

External(s)

Joris Van Poucke

HoGent - Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep Sociale Wetenschappen

Barbara Raes

Kask - School of Arts - Architectonisch Ontwerp

Christian Van Kerckhove

HoGent - Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep Sociale Wetenschappen

Eva Vens

HoGent - Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep Sociale Wetenschappen

Jan De Pauw

Kask - School of Arts - Architectonisch Ontwerp