Plutarch’s politicians and the people. Popular politics in the 'Parallel Lives' and the Greek cities of the Roman empire

Start - End 
2019 - 2022 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

This project studies mass-elite relations in the Greek cities of the Roman empire by examining Plutarch’s Parallel Lives, a second-century AD collection of biographies of Greek and Roman statesmen from classical Athens to Republican Rome. Up till now, historians have explored these biographies as sources on the periods they describe, whereas Plutarch scholars have focused on their function as a programme for moral self-improvement. This project, by contrast, examines the Lives as a source on Greek city politics in Plutarch’s own day by testing the hypothesis that they were, in part, intended to instruct second-century AD politicians on how to secure the support of the people. If this hypothesis proves correct, it follows that the Lives should be re-interpreted as original evidence for the existence -contrary to received scholarly opinion- of a democratic tradition of popular political participation in the imperial Greek city. To this end, the project adopts a uniquely interdisciplinary approach that integrates the inscriptions generated by the political institutions of the imperial Greek cities and Roman-era handbooks on rhetoric and self-fashioning into a close reading of Plutarch’s Lives. The proposed research is likely to provide new insights into local power relations in the Roman empire and to advance our understanding of the ancient city as an inclusive political system, which may stimulate comparative research on popular participation in other premodern urban contexts.

Dit project onderzoekt de relatie tussen politici en het volk in de Griekse steden van het Romeinse rijk aan de hand van Plutarchus’ Parallelle Levens, een verzameling biografieën uit de tweede eeuw n. Chr. over beroemde politici uit de Griekse en Romeinse geschiedenis. Waar historici de Levens voornamelijk benaderen als bronnen voor de periode die ze beschrijven, concentreren Plutarchus specialisten zich met name op de morele agenda van deze teksten. Dit project, daarentegen, onderzoekt de hypothese dat de Levens bedoeld waren om de tweede-eeuwse politicus inzichten te verschaffen die hij kon gebruiken om de steun van het volk te verwerven. Als deze hypothese correct is, kunnen de Levens gezien worden als bewijs voor het bestaan van een democratische traditie van volksparticipatie in de Griekse steden van het Romeinse rijk. Om dit te onderzoeken maakt het project gebruik van een interdisciplinaire methode die de inscripties die geproduceerd werden door de politieke instituties van de Griekse steden en technische literatuur over welsprekendheid en fysiognomie integreert met een tekstuele analyse van Plutarchus’ retorische en narratieve strategieën. Dit onderzoek kan daarom leiden tot een beter begrip van de stedelijke politiek in de Romeinse periode en van de antieke stad als een inclusief politiek systeem. Dit kan op zijn beurt een stimulans zijn voor nieuw onderzoek naar volksparticipatie in andere premoderne stedelijke contexten.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)